Historia

Milstolpar

  • Bolaget bildas 30:e november, 1971
  • Bolaget registrerades 3:e februari, 1972
  • Verksamheten vid E18 läggs ner 2001
  • Vi etablerar ett kontor i Kungsör 2001
  • Fastigheten vid före detta E18 avyttras 2005
  • Bolagets namn ändras till Nalles AB 2015

Avveckling i Arboga 2001

När vi 2001 beslutade att avveckla vår anläggning vid E18 var det lite av en institution som försvann. Den nya sträckningen av E18 norr om Arboga gjorde att mycket av trafiken förbi anläggningen försvann och det var förstås ett svårt men nödvändigt beslut att avveckla. Utan underlag kunde vi inte fortsätta verksamheten vid anläggningen. Anläggningen såldes och därefter har fler olika verksamheter bedrivits där. Bolaget Nalles har inget med dessa verksamheter att göra även om man i media fortsatt att referera platsen som ”Nalles”. T.ex. så startade krögarparet Hasse och Ingrid Sjöö en vägkrogsverksamhet där 2005. Ett tag drevs en trafikskola där. Migrationsverket har också haft tillfälliga flyktingboenden i Nalles gamla anläggning.

Tiden före 2001

Nalles startade en gång i tiden som en liten mack invid E18. Vartefter verksamheten utökades kompletterades bensinstationen med servicebutik, taverna och rum. Rummen var inledningsvis en övernattningsmöjlighet för yrkeschafförer. Övernattningen utökades med motellet som byggdes ut varefter. Vid avvecklingen hade anläggningen 53 rum med totalt 118 bäddar, bastu och konferensrum, samt dygnet runt öppen servicebutik, bensinstation, taverna/vägkrog, catering och konferensverksamhet

Samarbeten till och med 2001

Esso, med vilka Nalles redan hade samarbete, beslöt satsa på en rikstäckande kedja av hotell som komplettering till sitt stationsnät. Första etablering gjorde man 1963 i Laxå. Fler etableringar följde och man skapade ett särskilt dotterbolag: Esso Motor Hotels AB. Vartefter motorhotellskonceptet utvecklades blev nya hotellen allt större och de äldre byggdes ut. Till hotellen hörde taverna med självservering, restaurang, konferenslokaler, bastu, pool och motionsanläggning. Esso Taverna var begreppet man använde för vägrestauranger – ibland kombinerade med en mindre hotellanläggning (i Nalles fall ett motell). Man lät också införa konceptet Esso Motor Hotel i åtta grannländer, men i mitten på 1970-talet beslöt man att koncentrera verksamheten till de nordiska länderna och övriga hotell såldes till Crest Hotels. Esso sålde hotellkedjan 1984 varvid hotellen bytte namn till Scandic.

Essos bensinstationer köptes 1985 av Statoil. Statoil, som norska staten bildade 1972, köpte 1993 även BP’s stationer och blev därigenom en ledande aktör i Norden.

Källor: Egna dokument, statoil.se och wikipedia.se